Tác giả: ObstinateMelon

Tình trạng: On-going

Rate: M (vì bạo lực ngôn từ và vài thứ nhạy cảm)

Thể loại: hài, hành động, phiêu lưu…

Click để đọc thêm…