Summary: 5 năm sau cái chết của Lightning, cuộc tìm kiếm niềm hy vọng mong manh về chị gái của Serah bắt đầu. Nhưng liệu Light còn sống hay đã chết thật sự? Nếu còn sống thì cô đang ở đâu và làm gì?
Thế giới đang bị giằng xé vì viên Pha lê cuối cùng. Ai sẽ là người được chọn để đứng dưới trướng của Etro nhận lãnh trách nhiệm nắm giữ viên Pha lê đó và bảo vệ thế giới? Để làm được điều đó họ phải đạt được bài kiểm tra cũng như sự đánh giá cao của con gái_ Người bảo vệ duy nhất của Etro. Đó là ai?

Click để đọc thêm…