[FFX] Barthello

December 21, 2010 | | Final Fantasy

Barthello (バル テロ, Barutero) là một nhân vật trong Final Fantasy X và Final Fantasy X-2. Anh ta có thể to lớn và ngu ngốc, nhưng Barthello rất nghiêm túc trong việc trở thành một Guardian, bảo vệ Dona mọi lúc, ngay cả khi Sin đã bị tiêu diệt.

Click để đọc thêm…