[FFVIII] Moon

December 22, 2010 | | Final Fantasy

Mặt trăng là một yếu tố quan trọng trong cốt truyện của Final Fantasy VIII. Tất cả quái vật trong Final Fantasy VIII đều đến từ mặt trăng, đến trái đất thông qua sự kiện gọi là Lunar Cry. Sự kiện này chỉ xảy ra khi mặt trăng ở vào vị trí mà khoảng cách giữa nó với trái đất là ngắn nhất. Crystall Pillar cũng được cho là đến từ mặt trăng.

Click để đọc thêm…