Shinra Electric Power Company (神羅電気動力株式会社, Shinra Denki Dōryoku Kabushiki-gaisha), còn được gọi là Shinra Inc. (神羅カンパニー, Shinra Kanpanī) và đôi khi được viết Shin-Ra, là một công ty trong Final Fantasy VII. Nó chủ yếu là một công ty năng lượng, cung cấp năng lượng Mako cho thế giới và khiến cho năng lượng điện trở nên hiệu quả và dễ có hơn. Tuy nhiên, Shinra cũng tham gia vào các lĩnh vực biến đổi gen, thám hiểm không gian, và có một lực lượng quân đội rất mạnh bao gồm cả nhóm ưu tú SOLDIER. Sức mạnh quân sự này, kết hợp với sự độc quyền về năng lượng Mako, đã cho phép Shinra có khả năng thống trị thế giới.

Click để đọc thêm…