[FFI] Warrior

December 11, 2010 | | Final Fantasy

Warrior (Chiến binh) còn được biết đến với tên gọi khác là Fighter, là những thành viên linh hoạt nhất của các Warriors of Light (List Characters Final Fantasy I). Họ có thể sử dụng vũ khí tốt nhất và bộ giáp bền và có chỉ số Strength và Stamina cực kỳ cao. Class Warrior có lượng HP cao nhất trong bất kỳ lớp nhân vật nào.

Click để đọc thêm…