Nếu có nhiều thế giới, vậy tại sao chúng ta phải kết thúc ở nơi này?

Nguyện ngẫm nghĩ thật lâu, khi Na đặt ra câu hỏi ấy. Trong đầu cô nhóc luôn có những câu hỏi kì quái. Nhưng lần này Nguyện cũng muốn tin vào những lời bâng quơ ấy.

Click để đọc thêm…