Vài người bạn của tôi vẫn còn khá tiêu cực với việc đưa nhân vật FF vào shounen hay shoujo, họ không thích nhân vật mình yêu thích trong hình tượng như thế, họ nghĩ như vậy là biến thái và rờn rợn. Nhưng này, tôi chỉ muốn nói là nếu không yêu thích ai thì tôi chẳng nhọc công để viết ra bất cứ thứ gì về họ, cũng như việc đặt hình tượng shounen hay shoujo vào tôi cũng làm bằng tất cả sự tôn trọng của mình, tôi chỉ muốn thử – rằng khi viết, khi nhập tâm vào nhân vật và suy nghĩ cùng họ, tôi muốn biết họ nghĩ vì về tất cả những thứ họ trải qua thôi…

Click để đọc thêm…