Nhanh như một cái chớp mắt. Nhanh như cơn mưa rào đầu hạ. Đột ngột bị ướt sũng, và rồi được hong khô bằng sự ấm áp không gì đong đếm được. Bởi có đôi khi, đời không mưa mà vẫn ướt mềm vì hạnh phúc, có phải không?
Click để đọc thêm…