“Này, cậu bé…”

Hắn ngả lưng trên chiếc ghế dài trải đệm nhung màu đỏ thẫm, dụi mẩu thuốc sắp tàn, nuốt vào một ngụm khói đắng, thả vào không trung những sợi khói xám vươn mờ thơ thẩn. Khói thuốc kéo sợi rơi lên cao, nhập nhằng lay lắt níu lại từng khoảng sáng tối ẩn dật trong góc phòng, cho đến khi mẩu thuốc tàn hẳn, những sợi bạc kia mới nhập nhoạn kéo nhau tan vào trong hư ảo…

Click để đọc thêm…