Hắn là con nhà danh giá, có tiền và quyền lực, một khi hắn đã muốn thứ gì thì cả thiên hạ không ai dám tranh đoạt. Duy chỉ có một thứ mà hắn rất muốn có trong đêm Haloween lại không thể mua bằng tiền hay cướp lấy bằng sức mạnh.

Click để đọc thêm…