Bàn tay Light thật ấm. Chúng nhỏ và mềm hơn mình tưởng, không giống bàn tay của một người đã quen chinh chiến.
Nhưng đây cũng chính là đôi bàn tay đã luôn bảo vệ mình…

Click để đọc thêm…