Yasunori Mitsuda là một nhà soạn nhạc kiêm nhạc nhạc sĩ trong lĩnh vực game. Ông được biết đến nhiều qua các series như Chrono Trigger, Chrono Cross, Mario Party, Shadow Hearts, Xenogears, Soma Bringer, Xenoblade… Năm 2001, ông thành lập công ty riêng Procyon Studio gồm 9 thành viên.

Giai điệu trong các bản nhạc của Yasunori Mitsuda thường cho ta một cảm giác hoài niệm về tuổi thơ.

Click để đọc thêm…