Nói riêng về BBCODE , vì forum chúng ta thiên về mảng manga và anime, nên admin rất chú trọng cái đẹp. Vì thế hệ thống BBCode của vnsharing hiện nay tự hào là KHÔNG CÓ MỘT FORUM VN NÀO CÓ ĐƯỢCHIẾM FORUM NƯỚC NGOÀI NÀO CÓ ĐƯỢC. Tuy nhiên, để được như bây giờ, thì con đường phát triển BBCode cũng lắm chông gai. Sau đây, mình cùng các bạn sẽ điểm lại lịch sử phát triển BBCode của forum ta.

Click để đọc thêm…