Lần đầu tiên nghe “New World” do Charice trình bày thì ngay lập tức tôi nghĩ đến Hope & Lightning. Dù người trình bày bài hát là nữ nhưng ý nghĩa câu từ, tôi cảm nhận đó như là lời của Hope hay có lẽ là từ suy nghĩ của một Hopurai shipper.

Click để đọc thêm…