Sau đây là 100 lý do về cặp Cloud và Aerith trong Final Fantasy VII.

Click để đọc thêm…