Final Fantasy IX ngay từ đầu đã được dự định là để quay trở lại với phong cách ban đầu của game, nghĩa là nó chứa rất nhiều nét tương đồng và có hàm ý đến những bản game từ trước đến giờ.

Click để đọc thêm