Với khả năng soi map tốt từ Frozen Sigil, cộng với 2 spell khóa chân tốt, cách đi lane của Tuskkar khá đa dạng, vừa solo mid được như Beast Master, vừa có khả năng combat tại triple lane như Chaos Knight hay ES. Đương nhiên vai trò của bạn sẽ là ganker.
Nhìn chung, cách sử dụng Tuskkar sẽ rất đa dạng, khi mà 4 spell của hero này là sự tổng hợp của những skill mạnh…

Click để đọc thêm…