Trong dota có 1 số thủ thuật, hay còn gọi là mẹo nhỏ, có thể chẳng có ích gì, nhưng có khi lại giúp bạn sống sót, gọi là bí mật cũng được, có thể bạn chưa biết, có thể bạn biết rồi. Dù sao, biết rồi, tổng hợp lại vẫn hơn không…….

Click để đọc thêm