Bản DLC đầu tiên với cái giá không quá đắt: 15$ được ưu tiên cho đứa con cưng của Microsoft, trong khi đó khi đó phiên bản dành cho PC và PlayStation vẫn chưa ấn định ngày ra mắt. First Strike bao gồm 5 map: 4 map bình thường và 1 map dành cho chế độ Zombie.

Click để đọc thêm