Phiên bản tiếp theo cùa dòng game chiến thật theo lượt sẽ được phát tại Bắt Mĩ.
Phiên bản trước đó, Disgaea 3 đã bị trỉ trích rất nhiều ( có thể do không liên kết nhiều với phần 1-2 chăng ? ). Tuy nhiên, “mẹ đẻ” Nippon Ichi Software đã thực hiện sự đổi mới trong lần ra mắt thứ 2 trên PS3: Sử dụng engine đồ họa mới.

Click để đọc thêm