Khi chơi game không phải ai cũng kiên trì. Đôi lúc bạn sẽ nản khi chơi 1 game nào đó vậy bạn nản nhất là điều gì?
– Mất phần nhớ — Nỗi đau muôn thủa
– Mất điện đúng lúc game cao trào

Click để đọc thêm