Sự ngạt thở…
Tôi đã thấy mệt mỏi chờ đợi.
Em nắm tay với những xúc cảm da thịt.
Em cám dỗ với những đêm dài ảo mộng.
Máu, máu, máu.
Màu đỏ huyền diệu…

Click để đọc thêm…