Đôi mắt của Jonh đã mờ đục, hắn đang ở đâu đây, trong một căn phòng nhỏ hẹp, và ngoài trời đã có những tia nắng sậm sạp đến cháy cả cửa kính. Marston thấy quặn một vết đau lưng chừng bụng, quanh viết thương với số máu đã đông đặc lại, có ai đó đã băng bó cho hắn, và Jonh…..

Click để đọc thêm