Thật sự là từ trước đến nay, mình chẳng biết một chút khái niệm nào về cái dòng game Bionic Commando lâu đời này cả, chỉ khi đọc qua sách báo và chơi thử bản Bionic Commando Remarned của Capcom ra mắt ko lâu vừa qua, mình mới thấy thích và mê nó….

Click để đọc thêm