Trong cái lạnh mờ thấu xương cắt da cắt cắt thịt, Nate đột ngột tỉnh dậy, anh cảm thấy một cơn đau nhói thắt lại dưới phần bụng, hai tay đã trở nên đỏ quặc vì máu. Mặt đất rung chuyển, rồi Nate nhận ra rằng mình đang bám lại trên toa của…..

Click để đọc thêm