Các bộ phim của Pixar luôn gây ấn tượng và thu hút số lượng rất lớn khán giả cả trẻ em và người lớn, tuy nhiên các game dựa trên những bộ phim ấy lại không thành công như vậy. Nhưng có lẽ những người làm game đã rút ra nhiều kinh nghiệm xương máu từ những…..

Click để đọc thêm