Khi các mảnh vỡ lan dần vào trong không gian, Shep mới bắt đầu định thần lại được, cần phải bình tĩnh, cần phải hết sức bình tĩnh, nhưng đó là điều không thể. Cú đập của vụ nổ lúc trước đã làm vỡ bình lọc oxi, và không khí đang tràn nhanh ra theo vết nứt đó, anh cảm thấy mờ nhạt đi và cố gắng giữ lấy sự sống của mình giữa khoảng không bao la, anh vùng vẫy, anh thấy nhịp thở, vùng vẫy, anh đang chết dần, sự mờ ảo tột độ chỉ càng làm cho con người biến dần thêm vào bóng tối, vũ trụ thật kì diệu và chết chóc.

Click để đọc thêm…