Một bài review thú vị nhất bạn từng đọc không phải vì cách trình bày mà là sự độc đáo trong việc tạo ra một cuộc phóng vấn với chính những con người đã tham gia cuộc “cách mạng” Zombie…..

Click để đọc thêm