Last Ranker được xem là một game RPG mạnh nhất trên hệ máy PSP. Một trong những lí do mà game được gọi là RPG mạnh nhất là vì Giám đốc dự án phát triển trò chơi này là Kazuya Niinou (nổi danh với game Etrian Odyssey)…..

Click để đọc thêm