Gửi mẹ
Gửi những người tôi yêu quý ở quê nhà
Đã gần 3 năm kể từ lần tuyển mộ của con vào lực lượng ISA của Vekta
Chiến tranh sắp kết thúc rồi mẹ ạ
Hoàng đế Scholar Visari của phe Helghast đã chết rồi

Click để đọc thêm…