Trong cái khói lửa mịt mù của bom đạn, cái ánh lên của thuốc súng khét lẹt, những người lính dìu nhau bước qua ngưỡng cửa của tử thần, họ biết họ sẽ chết không chói lòa, không mảy may một lời nhắn gửi…..

Click để đọc thêm