Có những lời muốn nói, có những lời chưa viết, có những gì yêu thương còn hùn lại sau bao tháng ngày mong mỏi đợi chờ, cuộc phiêu lưu của tự do, của những điều mơ mộng trong sáng, đang tiếp diễn. Với một chút suy nghĩ, ta lật lại quá khứ đã mờ nhạt…..

Click để đọc thêm