2010 FIFA World Cup South Africa, tựa game bóng đá do EA Sports phát hành đã làm nóng lên không khí World Cup 2010.
Có thể nói, EA đã đem tất cả những ưu điểm của FIFA 2010 đặt vào 2010 FIFA World Cup….

Click để đọc thêm