Crysis 2 làm một công việc đáng ngưỡng mộ nhờ việc làm sống dậy danh tiếng của sức mạnh đồ họa kỹ thuật trong bản gốc, mặc dù những hình ảnh không gây được ấn tượng ngay lập tức như bạn có thể mong đợi. Tuy nhiên, phần tiếp theo này vẫn sẽ rất tốt và tiếp tục chơi theo cách đó nữa. Khu rừng bây giờ đã là một đô thị- chính xác là thành phố New York.

Click để đọc thêm