Cuối cùng, cuối cùng thì đã đến lúc khởi động nó, quả bom tấn của năm 2009, trò chơi mà bao nhiêu gamer phải hồi hộp chờ đợi, thấp thỏm trong lo lắng. Nó, Morden Warface 2 (MW 2)….

Click để đọc thêm