Một thứ nổ inh tai người chơi và họ chợt nhận ra rằng không chỉ riêng mình đang ở chiến trường mà còn muôn vàn đồng đội khác và hơn hết là mệnh lệnh chỉ huy. Đôi khi vài viên đạn lạc cũng làm bạn phải để ý….

Click để đọc thêm