Hệ thống mới E.D.G.E là một ứng dụng mà nhà sản xuất cho vào trong game để người chơi được hỗ trợ nhiều hơn. Trong các phần trước người chơi cũng được tham khảo qua nhưng chưa được thử hết các loại vũ khí. Việc tạo ra tính cơ động trong chiến đấu là điều nên thêm vào chính vì….

Click để đọc thêm