Vâng, cứ dịp này trên các trang tin tức game điển hình như GameSpot hay IGN thường hay tổ chức các cuộc bình chọn tìm ra tựa game mà player cảm thấy hay nhất. Thời gian bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 (nản vãi đúng lúc mình thi ) Các bạn có thể xem clip bên dưới xem bên trong trụ sở của GS đang oánh nhau thế nào….

Click để đọc thêm…