Một trong những game hay cuối cùng được sản xuất trên PS2. Nếu bạn chưa chơi game này thì xem như bạn đã bõ lỡ mất một trong những tuyệt tác JRPG rồi đấy ^^
More…