Vào ngày 1/8, bạn thức tỉnh và phát hiện mình đã mất tất cả trí nhớ về những việc trước đây. Một tinh linh tên Orion đột nhiên xuất hiện và nói cậu kết nối với tiềm thức của bạn. Dưới sự hướng dẫn của Orion, bạn bắt đầu hành trình tìm lại ký ức của mình.