Mình có nhiều file pdf (>50 file) trong đó chứa hình có text ở trong, nhờ các bạn đánh lại thành text nhé. Mỗi file cỡ 250-330 line
1 file 300 rep
Ai nhận thì pm mình.