Có ai biết link download raw Himitsu ở đâu không? mình tìm lâu lắm rồi, từ năm ngoái mà vẫn chưa biết cách tải về như thế nào