Trích dẫn Gửi bởi Sieuvocmaytinh


Đây là tính năng theo đơn đặt hàng dành cho box TLA. Có thể sử dụng ở mọi box.

Cho phép chèn thông tin/ảnh preview cho một topic. Khi rê chuột vào topic ở ngoài box thì thông tin sẽ hiện lên, sử dụng BBCode.

Tính năng đang được chỉnh sửa để sử dụng chính thức, các bạn dùng thử nghiệm, chưa làm đại trà.

Các dùng:
- Vào topic cần thêm thông tin/ảnh.
- Chọn vào menu "Công cụddaaudf topic (ngay góc phải post đầu tiên).
- Chọn "Tùy chọn nâng cao".

Minh họa: rê chuột vào topic này trong box ẩn.


Các bạn khi up có thể thử Xem ví dụ bằng cách rê chuột vào topic chat ở bên ngoài box