thích nhất luffy vì anh là main, rồi đến Zoro vì anh là thuyền phó chân chính (mặc dù không công nhận). Boss nào khỏe nhất cũng phần luffy và tất nhiên thứ 2 dành cho zoro :v