Bảng xếp hạng manga bán chạy nhất theo tờ NY Times 21-27/8*1. Tokyo Ghoul Vol.8
*2. Tokyo Ghoul Vol.1
*3. One Punch-Man Vol.1
*4. Boku no Hero Academia Vol.5
*5. Tokyo Ghoul Vol.2
*6. Tokyo Ghoul Vol.3
*7. Shingeki no Kyojin Vol.19
*8. Shingeki no Kyojin Vol.1
*9. One Punch-Man Vol.2
10. Tokyo Ghoul Vol.7