oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > IT - Information Technology >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 85
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. #1
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   728
   Cấp độ
   8
   Reps
   302

   Kyouko Palemoon - Trình duyệt nhanh và nhẹ từ nhân Firefox

   Palemoon là một trình duyệt rất tốt tuy nhiên cũng không thật sự phổ biến, mình lập topic này để chia sẻ với mọi người cho khỏi bị quên lãng và lãng phí một phần mềm tốt.

   Download Palemoon tại đây:
   Portable(nên sử dụng): http://www.palemoon.org/palemoon-portable.shtml
   Cài: http://www.palemoon.org/download-ng.shtml
   Cài (XP): http://www.palemoon.org/palemoon-atom.shtml

   Nếu muốn tăng tốc Palemoon thì cài addon Custombuttons rồi copy đống này lên Location bar -> Enter -> cài.
   Code:
   custombutton://%3C%3Fxml%20version%3D%221.0%22%20encoding%3D%22UTF-8%22%3F%3E%0D%0A%3Ccustombutton%20xmlns%3Acb%3D%22http%3A//xsms.nm.ru/custombuttons/%22%3E%0A%20%20%3Cname%3ENetwork%20Profile%28in-dev%29%3C/name%3E%0A%20%20%3Cimage%3E%3C%21%5BCDATA%5Bdata%3Aimage/png%3Bbase64%2CiVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABAAAAAQCAYAAAAf8/9hAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAhdJREFUeNqkk09rE1EUxc+bN5NJxqkloxVjFi4CBq0LRcGVX8A/CyEbpSC4Mep8gqz0K1RbI4gbS7Nw4UK3giDoQrtwoWI2oqBR2hrCTKYmk8x473VatCpUfHC4L5N7fve8N4mq1WpQSp0GsAf/tj6lafrATJKEP5SbzebNOI635LQsC/V6/RLvzdFoxNUYDAbwfR8MZBFd6ng8Rhj2qaZi9DwP8/PXQT7jZ4DiyoZqtQpO8u1oBaPHL7Gy8pWeazLbsO08oihgM0sJIItt8EOexklYaXkHVle7ZIiRz28Ts2XlqScWAPmMDSNJM0gANDmKIqi9uwiUYPJgBeXZOiZPHBOQadqSkD3sNYbDIUg/QKUinTeEc+28XNb26Qo8/xR6jRYBi6g1rxLAlATsYe/GEbgm77+g311D9+FTuAf2oXj5JPq3H8F1i0hbS7h39xm/ckmwfgSTKbQkjuM46PV6MAwL+u0HhP4sCoUJDAwtRl62rdcTaAG0222USqUcNzQajS39Drg3CIJcp9MBYz3XdWe01rs3N9KkskwxzY+bv6ML/0z3tcCAAmmC+37pmM4Br4Z+tr9B+9/4pED9Nefi1C28iY/Ifr+1hHPLF//UxlN3kiqkQ6TDpKokWgxx5s5ZAdy/0OLygpOT3mX756TXnMDKjuFmcvit4Iozgyl1XMYsp08wFy1kQ9c4eqZI8Z/mf9Z3AQYA+R8RoEIlnDQAAAAASUVORK5CYII%3D%5D%5D%3E%3C/image%3E%0A%20%20%3Cmode%3E0%3C/mode%3E%0A%20%20%3Cinitcode%3E%3C%21%5BCDATA%5B/*Initialization%20code*/%0A//%20modify%20preference%20in%20about%3Aconfig%20to%20test%20observer%0Avar%20prefs%20%3D%20Components.classes%5B%[email protected]/preferences-service%3B1%22%5D.%0A%20%20getService%28Components.interfaces.nsIPrefBranch%29%3B%0Avar%20pref%20%3D%20%22network.profile%22%3B%0Athis.change%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%201%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22VnSharing%20Firefox%20Default%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%202%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Firefox%20Default%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%203%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Fast%20Computer%20Fast%20Connection%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%204%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Fast%20Computer%20Slow%20Connection%22%3B%0A%20%20%7D%20%20%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%205%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Slow%20Computer%20Fast%20Connection%22%3B%0A%20%20%7D%20%20%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%206%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Slow%20Computer%20Slow%20Connection%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%207%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Colletion%201%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%208%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Colletion%202%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%209%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Colletion%203%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%2010%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Colletion%204%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%2011%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Colletion%205%22%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20%20if%20%28prefs.getIntPref%28pref%29%20%3D%3D%2012%29%20%7B%0A%20%20%20%20this.tooltipText%20%3D%20%22Main%22%3B%0A%20%20%7D%20%20%20%0A%7D%0Athis.change%28%29%3B%0Athis.obj%20%3D%20new%20Object%28%29%3B%0Athis.obj.observe%20%3D%20this.change.bind%28this%29%3B%0A//%20comment%20out%20the%20next%20line%20to%20disable%20observer%0Aprefs.addObserver%28pref%2C%20this.obj%2C%20false%29%3B%0Athis.onDestroy%20%3D%20function%28reason%29%20%7B%0A%20%20if%20%28reason%20%3D%3D%20%22update%22%29%20%7B%0A%20%20%20%20prefs.removeObserver%28pref%2C%20this.obj%29%3B%0A%20%20%7D%0A%20%20if%20%28reason%20%3D%3D%20%22delete%22%29%20%7B%0A%20%20%20%20prefs.removeObserver%28pref%2C%20this.obj%29%3B%0A%20%20%20%20alert%28%22observer%20unregistered%22%29%3B%0A%20%20%7D%0A%7D%0Avar%20menu%20%3D%20%27%3Cmenupopup%5Cn%5C%0A%20%20xmlns%3D%22http%3A//www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul%22%5Cn%5C%0A%20%20onclick%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.menuClick%28event%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22VnSharing%20Firefox%20Default%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.one%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Firefox%20Default%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.two%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Fast%20Computer%20Fast%20Connection%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.three%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Fast%20Computer%20Slow%20Connection%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.four%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Slow%20Computer%20Fast%20Connection%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.five%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Slow%20Computer%20Slow%20Connection%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.six%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Collection%201%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.seven%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Collection%202%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.eight%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Collection%203%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.nine%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Collection%204%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.ten%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Collection%205%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.eleven%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%3Cmenuitem%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20class%3D%22menuitem%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20label%3D%22Main%22%5Cn%5C%0A%20%20%20%20%20%20oncommand%3D%22%27%20+%20e4xConv_encodeHTML%28%27document.getElementById%28%22%27%20+%20this.id%20+%20%27%22%29.twelve%28%29%27%2C%20true%29%20+%20%27%22/%3E%5Cn%5C%0A%3C/menupopup%3E%27%3B%0A%0Athis.appendChild%28e4xConv_parseXULFromString%28menu%29%29%3B%0Athis.type%20%3D%20%22menu%22%3B%0Athis.orient%20%3D%20%22horizontal%22%3B%0Athis.menuClick%20%3D%20function%28event%29%20%7B%0A%20%20event.preventDefault%28%29%3B%0A%20%20this.open%20%3D%20false%3B%0A%7D%0A%0Afunction%20clean%28%29%20%7B%0A//%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%202%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-connections%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.request.max-start-delay%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.aggressive%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.max-optimistic-requests%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.maxrequests%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.dns.disableIPv6%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.dns.disablePrefetchFromHTTPS%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.interrupt.parsing%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.maxtextrun%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.backoffcount%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.interval%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.ontimer%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.switch.threshold%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.image.allow_locking%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.sink.enable_perf_mode%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.sink.pending_event_mode%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.switch.threshold%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-proxy%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22toolkit.scrollbox.smoothScroll%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22general.smoothScroll%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22general.smoothScroll.mouseWheel%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22mousewheel.system_scroll_override_on_root_content.enabled%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22mousewheel.default.delta_multiplier_x%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22mousewheel.default.delta_multiplier_y%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22mousewheel.default.delta_multiplier_z%22%29%3B%0Aprefs.clearUserPref%28%22general.useragent.compatMode.firefox%22%29%3B%0A%7D%0A%0Athis.one%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%201%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2048%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%2015%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%206%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%208191%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%205%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20500000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%20750%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%202250000%29%3B%0A%7D%0Athis.two%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%202%29%3B%0A%20%20/*%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-connections%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.request.max-start-delay%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.aggressive%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.max-optimistic-requests%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.maxrequests%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.dns.disableIPv6%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.dns.disablePrefetchFromHTTPS%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.interrupt.parsing%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.maxtextrun%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.backoffcount%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.interval%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.ontimer%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.switch.threshold%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.image.allow_locking%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.sink.enable_perf_mode%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.sink.pending_event_mode%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.switch.threshold%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-proxy%22%29%3B%0A%20%20%20%20prefs.clearUserPref%28%22browser.cache.disk.enable%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20prefs.clearUserPref%28%22browser.cache.disk_cache_ssl%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20prefs.clearUserPref%28%22browser.cache.memory.enable%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20prefs.clearUserPref%28%22browser.cache.memory.capacity%22%29%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20prefs.clearUserPref%28%22browser.cache.memory.max_entry_size%22%29%3B%0A%20%20*/%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%7D%0Athis.three%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%203%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2048%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%2016%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%208191%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%20-1%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%200%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%202250000%29%3B%0A%7D%0Athis.four%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%204%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2032%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%204%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%208191%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%20-1%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%200%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%202250000%29%3B%0A%7D%0Athis.five%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%205%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2048%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%2016%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%204095%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%205%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%201000000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%201000000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%201000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%203000000%29%3B%0A%7D%0Athis.six%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%206%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2032%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%204%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%208191%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%20-1%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%20750%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%202250000%29%3B%0A%7D%0A%0Athis.seven%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%207%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2048%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%2016%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.maxtextrun%22%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%205%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20200000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20300000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%20250%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%20600000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22network.http.pipelining%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22network.http.pipelining.aggressive%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.pipelining.max-optimistic-requests%22%2C%202%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.pipelining.maxrequests%22%2C%204%29%3B%0A%7D%0A%0Athis.eight%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%208%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-connections%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.interrupt.parsing%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.maxtextrun%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.backoffcount%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.interval%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.notify.ontimer%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.switch.threshold%22%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%202000%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.aggressive%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.max-optimistic-requests%22%29%3B%0A%20%20prefs.clearUserPref%28%22network.http.pipelining.maxrequests%22%29%3B%0A%7D%0A%0Athis.nine%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%209%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2032%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%204%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%208191%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%20-1%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%20750%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%202250000%29%3B%0A%7D%0A%0Athis.ten%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%2010%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2032%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%204%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20false%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%204095%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%200%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%202000000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%2010000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%202000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%206000000%29%3B%0A%7D%0A%0Athis.eleven%20%3D%20function%28%29%20%7B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%2011%29%3B%0A%20%20clean%28%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2032%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%208%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%204%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20false%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%204095%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%200%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%202000000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%2010000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%202000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%206000000%29%3B%0A%20%20%0A%7D%0A%0Athis.twelve%20%3D%20function%28%29%20%7B%0Aprefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%2012%29%3B%0Aclean%28%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22network.http.pipelining%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22network.http.pipelining.ssl%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2064%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22content.image.allow_locking%22%2C%20true%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%206000000%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%204095%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%200%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%202000000%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.sink.enable_perf_mode%22%2C%202%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.sink.pending_event_mode%22%2C%200%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%2010000%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-proxy%22%2C%20256%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22network.dns.disableIPv6%22%2C%20true%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%202000%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22toolkit.scrollbox.smoothScroll%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22general.smoothScroll%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22general.smoothScroll.mouseWheel%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22mousewheel.system_scroll_override_on_root_content.enabled%22%2C%20false%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22mousewheel.default.delta_multiplier_x%22%2C%20600%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22mousewheel.default.delta_multiplier_y%22%2C%20600%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22mousewheel.default.delta_multiplier_z%22%2C%20600%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22browser.cache.disk_cache_ssl%22%2C%20false%20%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22browser.cache.disk.enable%22%2C%20false%20%29%3B%0Aprefs.setBoolPref%28%22browser.cache.memory.enable%22%2C%20true%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22browser.cache.memory.capacity%22%2C%201024000%29%3B%0Aprefs.setIntPref%28%22browser.cache.memory.max_entry_size%22%2C%2025600%29%3B%0A%0A%7D%0A%0Afunction%20e4xConv_parseXULFromString%28xul%29%20%7B%0Axul%20%3D%20xul.replace%28/%3E%5Cs+%3C/g%2C%20%22%3E%3C%22%29%3B%0Areturn%20new%20DOMParser%28%29.parseFromString%28xul%2C%20%22application/xml%22%29.documentElement%3B%0A%7D%0Afunction%20e4xConv_encodeHTML%28s%2C%20isAttr%29%20%7B%0As%20%3D%20String%28s%29%0A.replace%28/%26/g%2C%20%22%26amp%3B%22%29%0A.replace%28/%3C/g%2C%20%22%26lt%3B%22%29%0A.replace%28/%3E/g%2C%20%22%26gt%3B%22%29%0A.replace%28/%22/g%2C%20%22%26quot%3B%22%29%3B%0Aif%28isAttr%29%20%7B%0As%20%3D%20s%0A.replace%28/%5Ct/g%2C%20%22%26%23x9%3B%22%29%0A.replace%28/%5Cn/g%2C%20%22%26%23xA%3B%22%29%0A.replace%28/%5Cr/g%2C%20%22%26%23xD%3B%22%29%3B%0A%7D%0Areturn%20s%3B%0A%7D%0A%0A%0A/*%20TEST%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%201%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2048%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%2015%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%206%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%204095%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%205%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20500000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%20100%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%201000000%29%3B%0A*/%0A%0A%0A/*%20%20prefs.setIntPref%28%22network.profile%22%2C%202%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections%22%2C%20256%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-connections-per-server%22%2C%2015%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%206%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.maxtextrun%22%2C%208191%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%20-1%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.notify.interval%22%2C%20120000%29%3B%0A%20%20prefs.setBoolPref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.switch.threshold%22%2C%20750000%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22nglayout.initialpaint.delay%22%2C%20250%29%3B%0A%20%20prefs.setIntPref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%20360000%29%3B%5C%0A%20%20%0A%20%20Backup%0A%20%20user_pref%28%22content.image.allow_locking%22%2C%20false%29%3B%0Auser_pref%28%22content.interrupt.parsing%22%2C%20false%29%3B%0Auser_pref%28%22content.max.tokenizing.time%22%2C%206000000%29%3B%0A//user_pref%28%22content.maxtextrun%22%2C%204095%29%3B%0Auser_pref%28%22content.notify.backoffcount%22%2C%200%29%3B%0Auser_pref%28%22content.notify.interval%22%2C%202000000%29%3B%0Auser_pref%28%22content.notify.ontimer%22%2C%20true%29%3B%0Auser_pref%28%22content.sink.enable_perf_mode%22%2C%202%29%3B%0Auser_pref%28%22content.sink.pending_event_mode%22%2C%200%29%3B%0Auser_pref%28%22content.switch.threshold%22%2C%2010000%29%3B%0Auser_pref%28%22network.dns.disableIPv6%22%2C%20true%29%3B%0Auser_pref%28%22network.dns.disablePrefetchFromHTTPS%22%2C%20false%29%3B%0Auser_pref%28%22network.http.max-connections%22%2C%2032%29%3B%0Auser_pref%28%22network.http.max-persistent-connections-per-server%22%2C%204%29%3B%0Auser_pref%28%22network.http.request.max-start-delay%22%2C%204%29%3B%0A%20%20*/%5D%5D%3E%3C/initcode%3E%0A%20%20%3Ccode%3E%3C%21%5BCDATA%5B/*CODE*/%5D%5D%3E%3C/code%3E%0A%20%20%3Caccelkey%3E%3C%21%5BCDATA%5B%5D%5D%3E%3C/accelkey%3E%0A%20%20%3Chelp%3E%3C%21%5BCDATA%5B%5D%5D%3E%3C/help%3E%0A%20%20%3Cattributes/%3E%0A%3C/custombutton%3E


   Sau đó vào about:config thêm khóa integer network.profile với giá trị 1. Kéo button hình cái máy tính trong Customize rồi chọn Main.

   Tăng tốc tiếp ? Privoxy: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=2045


   FAQ:
   Cách để tích hợp IDM vào Palemoon: http://vnsharing.site/forum/showthre...ed=1#post89500

   Cách tích hợp AdBlock Plus: http://vnsharing.site/forum/showthre...8680#post88680

   Cách để giống Chrome: http://vnsharing.site/forum/showthre...8606#post88606
   Sửa lần cuối bởi Cattleya; 29-11-2014 lúc 10:01.
   Trả lời kèm trích dẫn

  2. #2
   Tham gia ngày
   15-11-2014
   Bài viết
   80
   Cấp độ
   1
   Reps
   1
   Để test xem ntn :3
   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #3
   Tham gia ngày
   20-11-2014
   Bài viết
   139
   Cấp độ
   1
   Reps
   7
   À Cat ơi, hình như Cat post bị nhầm cái Custom Button rồi...
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. #4
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   728
   Cấp độ
   8
   Reps
   302
   À, bạn cài lại button nhé, mình đã sửa.
   Trả lời kèm trích dẫn

  5. #5
   Tham gia ngày
   15-11-2014
   Bài viết
   217
   Cấp độ
   2
   Reps
   59
   Ko cắt giảm tính năng, tương thích tốt như FF lại ăn ít CPU RAM xuống mức cực thấp (đặc biệt cho laptop) => mới gọi là chất đúng nghĩa !

   Và hiện tại mình chưa thấy trình duyệt nào như vậy cả
   Sửa lần cuối bởi kamikize; 24-11-2014 lúc 14:08.
   Trả lời kèm trích dẫn

  6. #6
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   728
   Cấp độ
   8
   Reps
   302
   Kéo lên cái rồi đi ngủ, topic vàng topic bạc của mình. Bạn nào dùng xong cho ý kiến cái, topic này lập ra định cho phổ biến mà ai dè không bằng topic K-Meleon..
   Trả lời kèm trích dẫn

  7. #7
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   728
   Cấp độ
   8
   Reps
   302
   Mình test thử chút thì có vẻ như vào about:config set browser.display.use_document_colors thành false khiến Palemoon nhẹ nhàng hơn đôi chút khi scroll và rõ rệt khi load tab about:addons, mình thấy sự rõ rệt ở cái thứ hai khi load tab Userstyles với hàng nghìn style của mình mà không bị đơ đơ Palemoon.

   Set cái này nữa để chuyển thành màu xám: browser.display.background_color;#CCCCCC.

   Chú ý, làm như vậy biến Palemoon thành trình duyệt tối cổ khi màu sắc là xám xịt hết.
   Sửa lần cuối bởi Cattleya; 28-11-2014 lúc 22:16.
   Trả lời kèm trích dẫn

  8. #8
   mình đang onl bằng Pale moon. Đã xài được 2 ngày từ khi thấy topic của bạn.
   Mình ko thường so sánh các trình duyệt với nhau nên sẽ ko đưa những thông số kỹ thuật (like a pro), nhưng rõ ràng pale moon nhẹ hơn chrome khi chỉ xài 1 process. về tốc độ chắc ko khác biệt vì máy mình cũng khá mạnh, ram nhiều.
   thường người ta chỉ quan tâm đến so sánh trình duyệt này nọ khi họ là dân kỹ thuật, họ thật sự hiểu cái lợi cái hại của từng trình duyệt (như bạn và các bạn khác trong box), còn người dùng bình thường nếu có 1 con máy tính mạnh. họ chỉ quan tâm đến xài cái nào tiện hơn, và quen hơn. Cũng nhiều khi họ chỉ ko muốn thay đổi vì ngại tìm hiểu.
   Sau khi cài pale moon, mình đã cố config sau cho nó gần giống với những gì mình ưa xài bên chrome nhất. như cài idm, tích nó vào right-click. cài thêm adblock (cái privoxy nhìn topic chóng mặt quá mình chưa có thời gian thử). cái duckduckgo tìm cách tháo mà ko dc, lên 4rum palemoon thì họ nói để duckduckgo để ủng hộ kinh phí tài trợ này nọ, thôi thì mình cũng sẽ chịu khó vào google.com rồi search thay vì gõ trên thanh address như thường lệ. 1 chức năng mình rất thường xài bên chrome là "search google for this image..." trong right-click thì mình đã tìm ra giải pháp là mở sẵn 1 tab google image rồi kéo hình ảnh từ tab đó qua thả bên tab google này (trước giờ chưa bik cách này vì có cái nút kia rồi).
   Về giao diện, gần giống firefox nên nói chung dễ nhìn.

   Đó là 1 chút chia sẻ cho những ai muốn thử pale moon như mình.
   Trả lời kèm trích dẫn

  9. #9
   Tham gia ngày
   13-11-2014
   Bài viết
   728
   Cấp độ
   8
   Reps
   302
   Vậy mình giúp bạn hoàn thiện Palemoon theo hướng của bạn:
   Google search: http://mycroftproject.com/google-search-plugins.html
   Click vào add vào là có ở Search bar. Muốn y hệt Chrome 1 omnibar thì: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/omnibar/

   Search by Image: https://addons.mozilla.org/en-US/fir...arch-by-image/

   Bonus thêm dịch theo phong cách Google Chrome + thêm rất nhiều khả năng khác: https://addons.mozilla.org/en-US/fir...le-translator/

   Không thì GoldenDict hay QTranslate.

   Mình thì trình duyệt nào cũng được, không có gì là thiếu được khi mình sử dụng vì mình thay thế dễ dàng không bằng addon thì bằng ứng dụng Portable, khó quá không kiếm được thì viết vài dòng Autohotkey hỗ trợ. Nên mình cần nhanh (nhanh khi chuyển tab, không bị giật giật khi mở trình duyệt tầm vài ngày không tắt) và ít CPU khi dùng là đủ, tác giả thích cắt bỏ tính năng hay biến nó về thời tiền sử cũng được.
   Sửa lần cuối bởi Cattleya; 28-11-2014 lúc 22:38.
   Trả lời kèm trích dẫn

  10. #10
   Cảm ơn bạn. rất hữu ích. đã cài dc
   mình sẽ sử dụng tiếp palemoon một thời gian xem thế nào
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:45.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.