Vì liên quan đến vấn đề bảo mật cấp độ quốc gia nên mình không req qua Graphic Club được, đành mò qua đây.

Cụ thể mình cần design một số thứ như logo, sign, v.v...

Yêu cầu và stock sẽ được báo qua PM khi bạn nhận làm tại 2pic này. Toàn bộ sản phẩm các bạn làm được xin hãy PM cho mình, và báo lại tại 2pic này để mình nắm bắt ( vì mình hay quên lắm đó T A T)

Đối với logo, nhận 500r, không nhận +5 và gửi 20r.

Đối với sign, nhận 50r/sign, không nhận +5 và gửi 20r/sign.

Sẽ có thêm bonus nếu đạt được thoả thuận nhất định với mình (đó là trong trường hợp mình ưng).

Giá hiện tại của thoả thuận: 1000 rep và có thể hơn

Thời hạn: đến khi nào hoàn thành thì thôi ;; _ ;;