oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 102
 
 • Công cụ
 • Hiển thị
  1. #91
   Tạo relationship Đơn
   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Ayaka

   Link tương tác bất kì @Kurama

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Bạn bè> với Akira Aru

   Link tương tác bất kì @Mèo Ăn Hại

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Có quan hệ thân thiết> với Louis Williams Suga Adams Junior the 3rd

   Link tương tác bất kì @Sabrina San

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Có quan hệ thân thiết> với Yun Tujun

   Link tương tác bất kì
   @Bùi nhùi tỏa sáng

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Zhuang Xia Yu

   Link tương tác bất kì @Arthur Kirkland

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Bạn bè> với Bellamy Wilson Gershwin

   Link tương tác bất kì @Mirin

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Bạn bè> với Phạm Minh Giang

   Link tương tác bất kì @Purple Witch Marie

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Có lòng khâm phục> với Jeanne D'Arc

   Link tương tác bất kì @Lạc Thiên

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Có sự kính trọng> với Seif Friedhelm

   Link tương tác bất kì
   Char mình

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Liam Zhang

   Link tương tác bất kì
   @Bùi nhùi tỏa sáng

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Joy Carnie Lyon

   Link tương tác bất kì @Noir

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Homaru Vessalius

   Link tương tác bất kì @.Sleep

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Hoàng Kiến Phong (Thủy)

   Link tương tác bất kì @Thần Uy

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Astraea Roux
   Link tương tác bất kì @Elya

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Lev

   Link tương tác bất kì @Nguyệt Giai

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Sơn Tùng M-TP

   Link tương tác bất kì @Vanilla Jeje

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Đông

   Link tương tác bất kì @Đông

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Maki Tsuyujoshi

   Link tương tác bất kì @Aky

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Jean Louise

   Link tương tác bất kì @Lufika

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Friedrich Nietzsche
   Link tương tác bất kì @Nyanko Cat

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Dongtae

   Link tương tác bất kì @Khôi

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Người Trong Cuộc

   Link tương tác bất kì @Cobalt

   Đoàn Hữu Khiêm
   <Đã từng tiếp xúc> với Victoria J. Valentine

   Link tương tác bất kì @.scycreator

   23 B-point + 52,000 Yen   Tạo relationship Đơn
   Seif Friedhelm
   <Tri âm tri kỷ> với Louis Williams Suga Adams Junior the 3rd

   Link tương tác bất kì @Sabrina San for some reasons I like this title better than <Đang hẹn hò> =]]
   *rolling in the happiness*

   Seif Friedhelm
   <Có quan hệ thân thiết> với Kamakura Toru

   Link tương tác bất kì @Kurama

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với J. William Quinn

   Link tương tác bất kì @.Fire

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Amarante Renee de Barriet

   Link tương tác bất kì @Chọt nhai gai

   Seif Friedhelm
   <Có quan hệ phức tạp> với Liam Zhang

   Link tương tác bất kì
   @Bùi nhùi tỏa sáng

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Alex Wilkes
   Link tương tác bất kì @Vanilla Jeje

   Seif Friedhelm
   <Có tình cảm đặc biệt> với Đoàn Hữu Khiêm

   Link tương tác bất kì
   Char mình

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Daniel Fletcher

   Link tương tác bất kì @IlluminatedMagician

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Lev

   Link tương tác bất kì @Nguyệt Giai

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Sơn Tùng M-TP

   Link tương tác bất kì @Vanilla Jeje

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Đông

   Link tương tác bất kì @Đông

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Maki Tsuyujoshi

   Link tương tác bất kì @Aky

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Jean Louise

   Link tương tác bất kì @Lufika

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Friedrich Nietzsche
   Link tương tác bất kì @Nyanko Cat

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Dongtae

   Link tương tác bất kì @Khôi

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Người Trong Cuộc

   Link tương tác bất kì @Cobalt

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Victoria J. Valentine

   Link tương tác bất kì @.scycreator

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Lev

   Link tương tác bất kì

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Joy Carnie Lyon

   Link tương tác bất kì @Noir

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Homaru Vessalius

   Link tương tác bất kì @.Sleep

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Hoàng Kiến Phong (Thủy)

   Link tương tác bất kì @Thần Uy

   Seif Friedhelm
   <Đã từng tiếp xúc> với Astraea Roux
   Link tương tác bất kì @Elya

   10k wc với Suga


   42 B-point + 53,000 Yen
   Sửa lần cuối bởi Mya0505; 23-06-2016 lúc 10:27.
   Trả lời kèm trích dẫn

  2. #92
   Tục tưng
   Ping
   Tham gia ngày
   06-11-2014
   Bài viết
   181
   Cấp độ
   135
   Reps
   6726
   Louis Williams Suga Adams Junior the 3rd
   <Tri âm tri kỷ> với Seif Friedhelm

   Link tương tác bất kì yep this is better than <Đang hẹn hò>


   Louis Williams Suga Adams Junior the 3rd
   <Có quan hệ thân thiết> với Đoàn Hữu Khiêm

   Link tương tác bất kì cute-but-not-so-little dongsaeng

   @Mya0505


   Trả lời kèm trích dẫn

  3. #93

   Đổi relationship
   Homaru Vessalius

   <Đang hẹn hò> (đôi) với Daniel Wagner


   @Ziezoo :lăn anh vào::vẽ hình vịt đánh dấu chủ quyền lên mặt Daniel với anh::hihi:
   Trả lời kèm trích dẫn

  4. #94


   Tạo rela đơn thiết lập mối quan hệ <đã từng tiếp xúc> với:

   - Lev

   - Mr.Mask
   - Astraea Roux
   - Bishamonten (không tìm thấy tip
   - Seif Friedhelm

   - Sơn Tùng M-TP

   - Đông

   - Maki Tsuyujoshi

   - Friedrich Nietzsche
   - Người Trong Cuộc

   - Victoria J. Valentine

   - Jean Louise

   - Hermes
   - Hecatia
   Tất cả từ bài này http://vnsharing.site/forum/showthre...58#post1093658

   @Mya0505 @Đông @Lufika @Rilliane de Lucifer @Aky @Nguyệt Giai @Nyanko Cat @Vanilla Jeje @Cobalt @.scycreator
   Sửa lần cuối bởi Khôi; 29-06-2016 lúc 09:15.
   Shit my life sucks
   Trả lời kèm trích dẫn

  5. Tạo rela mối quan hệ <đã từng tiếp xúc>
   Sáng nay có việc bận không kịp nên phiền Chúi coi bên này vậy. Từ 31 đổ xuống là 20 rela, có 31 - 32 - 33 - 49 là NPC

   Thêm bác già Carlos Gonzales (Here) với chụy chỉ huy Bishamonten (Here)
   6 NPC => 6 B-point + 60.000 ¥

   Player trong bảng còn 16 + Amelia
   (Here)
   17 Player => 17 B-point + 34.000 ¥

   Tổng cộng: 23 B-point + 64.000 ¥ @Rilliane de Lucifer

   Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 23-06-2016 lúc 09:02.
   Trả lời kèm trích dẫn

  6. Nhân vật: Kazuo Dejitarou

   Tạo relationship : Đơn

   [Đã từng tiếp xúc]

   ( hông có tip nên đành xài cái này ; w ; )
   Trả lời kèm trích dẫn

  7. Nhân vật: Đông

   Tạo rela đơn
   Với
   Link tt
   Ghi chú
   Đã từng tiếp xúc
   1. Seif Friedhelm

   2. Lev

   3. Maki Tsuyujoshi

   4. Jean Louise

   5. Dongtae

   6. Hecatia
   7. Hermes
   Link
   Player/Cameo
   1. Dante Gladiatore
   2. Kazuma Ryohito
   3. Bishamoten
   4. Arven Kingslord
   5. Carlos Gonzales
   6. Takahiro Sujin
   NPC
   @Mya0505 @Nguyệt Giai @Rilliane de Lucifer @Aky @Lufika @Khôi @BubbleTea
   Trả lời kèm trích dẫn

  8. #98
   Của Chồng ♥
   Kateus
   Tham gia ngày
   11-01-2015
   Bài viết
   211
   Cấp độ
   1
   Reps
   32
   Nhân vật: Shirai Fuyutoki


   Xác nhận rela đôi với Shinozuka Misaki


   Link tt

   @Nezumi.
   騒ぐ内なる声を聞け
   選ぶ道は決まってんだ stand up
   feel my pain 哀しみ混在したリアル
   もう砕いた罪も続くと知れ

   Deal with - OLDCODEX   Artwork by (c): しじゅうはち
   Render by (c): Zofot
   Trả lời kèm trích dẫn

  9. #99

   Tạo relationship đơn
   Homaru Vessalius

   <Đã từng tiếp xúc> với

   Link tt @Mya0505
   Tạo relationship đơn
   Homaru Vessalius

   <Đã từng tiếp xúc> với

   Link tt @Thần Uy
   Tạo relationship đơn
   Homaru Vessalius

   <Đã từng tiếp xúc> với

   Link tt @Noir Thật ra Mèo muốn rela <Có sự kì thị> hơn
   Tạo relationship đơn
   Homaru Vessalius

   <Đã từng tiếp xúc> với

   Link tt
   @Bùi Nhùi Tỏa Sáng
   Tạo relationship đơn
   Homaru Vessalius

   <Đã từng tiếp xúc> với

   Link tt @Elya

   13.000¥ + 5 B-point
   Trả lời kèm trích dẫn

  10. Trích dẫn Gửi bởi .Sleep Xem bài viết

   Đổi relationship
   Homaru Vessalius

   <Đang hẹn hò> (đôi) với Daniel Wagner


   @Ziezoo :lăn anh vào::vẽ hình vịt đánh dấu chủ quyền lên mặt Daniel với anh::hihi:
   Daniel Wagner xác nhận đổi sang rela đôi Ó 3 Ò)
   Trả lời kèm trích dẫn

  Đánh dấu

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •  

  Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:13.

  Powered by vBulletin.
  Copyright© 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
  Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.