oOo VnSharing oOo

Go Back  

 • Shin Ăn Hại's Avatar
  Hôm qua, 21:16
  Shin Ăn Hại replied to a thread Central Hospital in Camerata
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/5QzZ1zz.jpgLune Seiran
  104 replies | 1117 view(s)
 • Tinker's Avatar
  Hôm qua, 17:06
  Tinker replied to a thread Duskend District in Camerata
  https://i.imgur.com/Nn206bb.jpgMusashi Hatakeyama https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/T1jK26E.pngRemedy Rosewood
  129 replies | 1436 view(s)
 • Tinker's Avatar
  Hôm qua, 17:04
  Tinker replied to a thread Elysium Garden in Elysium
  https://i.imgur.com/Nn206bb.jpgMusashi Hatakeyama https://i.imgur.com/2Vzd7Y1.pngDianne Wallis 08/02 "..."
  10 replies | 209 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 20:55
  Clive Willowstonehttps://i.imgur.com/CzEnIBe.jpg << Bài update trước Level Items
  353 replies | 15659 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 20:53
  https://i.imgur.com/CzEnIBe.jpgClive Willowstone Chạy loạn Time - "Before Database Error Again"
  63 replies | 1960 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 20:50
  https://i.imgur.com/CzEnIBe.jpgClive Willowstone 04.02 Quest promo Here +7000 xu 11.02 Quest promo Here +7000 xu
  559 replies | 10732 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 17:41
  Shin Ăn Hại replied to a thread Shopping Mall in Camerata
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/2abdA4K.pngYuneda Hikou Shopping Mall 29.01 - "Shopping with friends"
  237 replies | 2563 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 17:15
  https://i.imgur.com/2bNzc1x.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/nx3yGUQ.jpgKlausse Nikolas Ceek 30.01 - "Have some fun then"
  194 replies | 2019 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 17:08
  Shin Ăn Hại replied to a thread Mittellos Yard in Camerata
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/T1jK26E.pngRemedy Rosewood Mittellos Yard 22.02 - "Start up" <
  90 replies | 980 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  22-02-2019, 10:12
  Shin Ăn Hại replied to a thread Dayward Tower in Camerata
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/B28CQ2n.jpgEsme Arnold https://i.imgur.com/mDYvtQB.jpgKlausse Nikolas ...
  14 replies | 257 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  21-02-2019, 22:57
  Shin Ăn Hại replied to a thread Reaver Prison in Camerata
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/9JeHANd.jpgRevan Kuukyo Tù 12.02 - "Here again"
  70 replies | 750 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  21-02-2019, 22:37
  Shin Ăn Hại replied to a thread [Event] Valentine in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/Uxw29Ef.jpgKaiba Kiyama https://images2.imgbox.com/22/30/U7EQu7vX_o.jpegFreddie Dammer Somewhere in Mittellos...
  183 replies | 1589 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  21-02-2019, 22:22
  Shin Ăn Hại replied to a thread [Event] Valentine in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/Uxw29Ef.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/IoU6dRU.jpgElen Glossom Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"
  183 replies | 1589 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  21-02-2019, 22:19
  Shin Ăn Hại replied to a thread Alvita Restaurant in Camerata
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/pwOFIrx.jpgFeng Qin https://i.imgur.com/q8uGqUo.pngSouichirou Saionji ...
  98 replies | 1276 view(s)
 • Tinker's Avatar
  21-02-2019, 20:10
  Tinker replied to a thread Duskend District in Camerata
  https://i.imgur.com/Nn206bb.jpgMusashi Hatakeyama https://i.imgur.com/TfZoBW1.jpgAleksey K. Hernandez 13/02
  129 replies | 1436 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  21-02-2019, 08:45
  Shin Ăn Hại replied to a thread Dayward Tower in Camerata
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/B28CQ2n.jpgEsme Arnold https://i.imgur.com/mDYvtQB.jpgKlausse Nikolas
  14 replies | 257 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 21:47
  Shin Ăn Hại replied to a thread Duskend District in Camerata
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/jzEzHE2.jpgKokichi Ouma Duskend District 13.02 - "New case?"
  129 replies | 1436 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 21:36
  Shin Ăn Hại replied to a thread Reaver Prison in Camerata
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/9JeHANd.jpgRevan Kuukyo Tù 12.02 - "Here again"
  70 replies | 750 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 21:15
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/D6h9P09.jpgNoelle Vallevoure Năm 2063 ngày gì đó chúa mới biết again...
  202 replies | 2306 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 20:43
  https://i.imgur.com/VoaOd86.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/TotdlZd.jpgSouichirou Saionji Room 4 04.02 - "Idiots can't catch...
  65 replies | 569 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 20:11
  Shin Ăn Hại replied to a thread Merizo Port in Camerata
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/D6h9P09.jpgNoelle Vallevoure
  67 replies | 662 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 20:04
  Shin Ăn Hại replied to a thread [Event] Valentine in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/Uxw29Ef.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/2Vzd7Y1.pngNoelle Vallevoure (Dianne Wallis) Somewhere in Mittellos...
  183 replies | 1589 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  20-02-2019, 19:34
  Shin Ăn Hại replied to a thread Messenger Chat in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/ls2HxLY.png https://i.imgur.com/T1jK26E.png @blueyeskaiba @Remedy blueyeskaiba Yo Remedy, tôi Kaiba đây
  95 replies | 1355 view(s)
 • Tinker's Avatar
  20-02-2019, 18:00
  Tinker replied to a thread Elysium Garden in Elysium
  https://i.imgur.com/Nn206bb.jpgMusashi Hatakeyama https://i.imgur.com/2Vzd7Y1.pngDianne Wallis 08/02 "Miễn là không phải dính vào mấy...
  10 replies | 209 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  19-02-2019, 13:10
  Shin Ăn Hại replied to a thread Central Hospital in Camerata
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/5QzZ1zz.jpgLune Seiran
  104 replies | 1117 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  19-02-2019, 08:56
  Shin Ăn Hại replied to a thread [Event] Valentine in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/Uxw29Ef.jpgKaiba Kiyama https://i.imgur.com/V60ttGp.jpgFeng Qin Somewhere in Mittellos 14.02 - "Dahell"
  183 replies | 1589 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  19-02-2019, 08:54
  Shin Ăn Hại replied to a thread Shopping Mall in Camerata
  https://i.imgur.com/iVT3qDz.pngKaiba Kiyama https://i.imgur.com/2abdA4K.pngYuneda Hikou Shopping Mall 29.01 - "Shopping with friends"
  237 replies | 2563 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  19-02-2019, 07:31
  Shin Ăn Hại replied to a thread Messenger Chat in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/ls2HxLY.png https://i.imgur.com/T1jK26E.png @blueyeskaiba @Remedy blueyeskaiba Yo Remedy, tôi Kaiba đây
  95 replies | 1355 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  18-02-2019, 21:56
  Shin Ăn Hại replied to a thread [Event] Valentine in Fanacia 3
  https://i.imgur.com/Uxw29Ef.jpgKaiba Kiyama https://images2.imgbox.com/22/30/U7EQu7vX_o.jpegFreddie Dammer Somewhere in Mittellos...
  183 replies | 1589 view(s)
 • Shin Ăn Hại's Avatar
  18-02-2019, 21:47
  https://i.imgur.com/CzEnIBe.jpgClive Willowstone https://i.imgur.com/UKx1EVu.pngÚhaeldir https://i.imgur.com/qyCyz7z.jpgJezebel Rừng Cần...
  333 replies | 7478 view(s)
Xem thêm hoạt đông

243 Tin nhắn khách

 1. Xem đối thoại
  :Ngó ra: OvO)
 2. Xem đối thoại
  Chào cậu,

  Xin lỗi cậu vì đã phản hồi muộn. Tớ dạo này ít vào VNsharing, đọc tin của cậu mà không viết gì lại thì cũng ngại. Kiểu như tớ trốn tránh, đối diện với mọi thứ. Có nhiều lúc tớ chán ghét mạng xã hội, khóa tài khoản social media.

  Mà thôi, tớ không nhắc nhiều về mình nữa. Chúc cậu học tập tốt và có sức khỏe để thực hiện được giấc mơ của mình nhé!

  Thân,
  Quân
 3. Chào karen, lâu kon gặp
 4. Ừ nick theo char. Thực ra char này build lâu rồi Nick này cũng lâu rồi mà giờ mới có chỗ dùng

  Tắt mặt cười thì tôi cũng không biết...
 5. Tôi nè Roux.
 6. Xem đối thoại
  À sòry mình tưởng cậu không cần nữa, cậu nói rõ yêu cầu được không ;; ^ ;;
 7. Xem đối thoại
  Cậu ơi mình gửi nhé ;; ^ ;;
 8. Xem đối thoại
  Cậu ơi nếu req này không nhận thì ít nhất cũng nên +rep cho mình chứ :"(
 9. Ừ đúng rồi anh cái gì cũng tốt hết chỉ có mắt nhìn người là không tốt thôi Ôi một thời mình anti Hinamori và HitsuHina quá trời, mà buồn cái couple này gần như cannon rồi ấy chứ
  Không biết cậu có ship ảnh với ai không chứ mình là từ hồi coi movie 2 đến giờ vẫn bấn loạn muốn ảnh tiến tới với Matsumoto ) Chị ấy với Hitsugaya duyên phận quá mức kì diệu luôn ) hihihi mặc dù là thừa biết thuyền này không bao giờ thành được hụ hụ
 10. Thặc ra hồi trước mình cũng có design...= ))
  Uầy, cái dự định lập fanclub là hồi hè năm ngoái cơ, còn năm tới mình lên 12 rồi nên...
  Với cả Bleach cũng kết thúc rồi, tính ra cũng không có tài nguyên và chủ đề để khai thác (
  Nhèo khi nghĩ vài năm coi M-A của mình crush có mỗi một anh mà sao lận đận ghê (
  Btw, mình vẫn còn giữ bản dịch wiki Hitsugaya của cậu, cho mình xin phép sử dụng để post lên box wikipedia nhé, mình sẽ giữ nguyên credit
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 10 của 243
Về Kaito Karen

Thông tin cơ bản

Về Kaito Karen
Tiểu sử:
Mình có một tiểu sử dài lê thê...
Nơi ở:
Nơi những vì sao đọng lại.
Sở thích:
Ngủ xuyên vũ trụ.
Facebook:
Karen Dinh

Chữ ký


Danh sách liên hệ


Trang này
http://vnsharing.site/forum/member.php?u=195&s=e0de6d36b13dce1bafcbe6be11368122
Tin nhắn khẩn cấp

Gửi tin nhanh đến Kaito Karen sử dụng ...

Thống kê


Tổng số bài gửi
Tổng số bài gửi
200
Gửi mỗi ngày
0.13
Tin nhắn khách
Toàn bộ tin nhắn
243
Tin nhắn gần đây nhất
08-12-2018 21:51
Thông tin chung
Hoạt động cuối
02-10-2018 06:35
Tham gia ngày
10-11-2014

12 Bạn bè

 1. ClarkAnderson142  đã rời mạng

  Hải âu

  • Gửi tin nhắn qua Skype™ đến ClarkAnderson142
  ClarkAnderson142
 2. Jelchan279  đã rời mạng

  Trứng

  Jelchan279
 3. Kaoru Shigure  đã rời mạng

  Trứng

  Kaoru Shigure
 4. Kha Nhất Thương  đã rời mạng

  Chim non

  Kha Nhất Thương
 5. mèo Kuro  đã rời mạng

  Chim non

  mèo Kuro
 6. Mikae Chan  đã rời mạng

  Trứng

  • Gửi tin nhắn qua Skype™ đến Mikae Chan
  Mikae Chan
 7. Natsu Salamander  đã rời mạng

  Trứng

  Natsu Salamander
 8. Scarlet Lady  đã rời mạng

  Captured in your heart's Labyrinth

  Scarlet Lady
 9. Shin Ăn Hại  đã rời mạng

  日和っちゃいねぇがって葛藤
  こうでもしなけりゃって徹底
  stand up ready to go!
  塗り潰せほらほら one, two, three

  Shin Ăn Hại
 10. Tinker  đã rời mạng

  Please update your account.

  Tinker
Hiển thị bạn bè từ 1 đến 10 của 12

11-02-2018


03-11-2017


21-07-2017


05-07-2017


24-06-2017


18-03-2017


24-02-2017


10-02-2017


09-02-2017


08-02-2017


07-02-2017


06-02-201709-02-2018


05-08-2017


15-04-2017


01-04-2017


20-02-2017


09-02-2017


06-02-2017Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:42.

Powered by vBulletin.
Copyright© 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.